معرفی شرکت

مهندسین مشاور دز نقش راه در سال 1373 توسط مهندس محمدعلی ارزانپور به منظور ارائه خدمات پیشرفته و به روز مهندسی نقشه برداری در تهیه و تولید نقشه تاسیس گردید .

از همان ابتدا اراده و توان شرکت در بهره گیری از دانش روز و تجهیزات و امکانات مدرن و پیشرفته رشته نقشه برداری بود و دراین راستا همواره سعی نموده است خود را مطابق با دانش روز و تجهیزات مدرن مجهز نماید.

زمینه های فعالیت شرکت عبارتند از :

· طراحی و ایجاد شبکه های ( G.P.S ژئودزی)

· نقشه برداری زمینی

· فتوگرامتری

· فتوگرامتری برد کوتاه

· کارتوگرافی

· GIS

مهندسین مشاور دز نقش راه با انجام پروژه های متعدد نقشه برداری بعنوان جزء کوچکي از جامعه بزرگ مهندسی ایران همواره در خدمت عمران و آبادانی ایران عزیر بوده است و اکنون با اتکاء به تجربه های گذشته و بهره گیری از دانش روز و بهره مندی از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات مهندسی نقشه برداری آماده ارایه خدمات در کلیه زمینه های نقشه برداری می باشد .