تجهیزات

۱-دستگاه GPS دو فرکانسه LEICA مدل SR 530

۲-دستگاه GPS تک فرکانس LEICA

۳-دستگاه فتوگرامتری رقومی

۴-توتال استیشن های سری LEICA 1203و705وغیره

۵-دوربین نیو