تماس با ماآدرس دفتر مرکزی: بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه روشن - شماره 11 - طبقه چهارم - واحد8 
شماره تلفن  : 5-88927803 - 021
شماره فکس :  88916914 - 021
 Info@dez-nr.com  or infodez.nr@gmail.com   : آدرس ایمیل